Ambasada Natury

Co robimy?

W naszej relacji z florą miejską najczęściej koncentrujemy się na porządkowaniu, ograniczaniu, stawianiu tamy naturze. Usuwamy wrastające trawy, walczymy z glonami pokrywającymi styropianowe ocieplenia. Flora i fauna w mieście we wszystkich formach z czasem może stawać się problematyczna, ale jedyną odpowiedzią nie powinno być „usunąć”. 

Nasz zespół pracuje nad prototypowymi rozwiązaniami „robienia miejsca” roślinom. Na ile możemy ustąpić? Na ile możemy sobie pozwolić na wrastanie roślin w środowisko zbudowane, porastanie glonami? A jeśli myślimy o mieście, to może podział na środowisko naturalne i zbudowane nie jest sensowny?

p54

Gdzie jesteśmy

kwiecień 2023
Start projektu

Wymyśliliśmy tematykę naszych działań. Postanowiliśmy skupić się na relacjach człowiek - natura, stawiając na równi obie składowe tego niełatwego równania. Podjęliśmy decyzję o realizacji warsztatów łącząc potencjał i zapał studentów Architektury / Językoznawstwa / Socjologii / Sztuki

maj / czerwiec 2023
Warsztaty

Chcemy pracować nad prototypowymi rozwiązaniami „robienia miejsca” roślinom. Na ile możemy sami ustąpić? Na ile możemy pozwolić sobie na wrastanie roślin w środowisko zbudowane, porastanie glonami, ekspansję tego co naturalne? A jeśli myślimy o mieście, to może podział na środowisko naturalne i zbudowane nie jest sensowny i dawno się zdewaluował? Rośliny w sposób świadomy wykorzystywane są w projektowaniu, a projektanci inspirują się ich morfologią lub używają roślin jako żywego budulca.

czerwiec 2023
Ambasada 1.0 - prototyp

Wnioski płynące z warsztatów są wielowątkowe i bardzo inspirujące. Postanawiamy zrealizować pre_prototyp który staje się wizytówka naszego projektu, jego materialną manifestacją. Tworzymy "ambasady natury".

wrzesień 2023
Współpraca

Do naszego zespołu dołącza Stefan Koderisch - urbanista współpracujący z ZK/U Berlin (Center for Arts and Urbanistics).

wrzesień 2023
Plony

Wspólnie z uczestnikami wracamy do naszych ambasad. Zbieramy, analizujemy, podsumowujemy i planujemy kolejny pełnoskalowy prototyp.

październik 2023
Porastanie

Uruchamiamy stronę porastanie.pl i poszerzamy nasz projekt o wątki związane z personalnymi ambasadami roślin które każdy z nas ma w swoim domu.

październik 2023
Plany

Pracujemy nad końcowym prototypem ambasady...

październik 2023 - maj 2024
Spotkania

Prezentujemy nasz projekt oraz jego efekty i plany na serii spotkań w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Pokazujemy proces oraz zastosowane przez nas metody badawcze i warsztatowe. Opowiadamy o naszych planach, plonach i możliwości praktycznego zastosowania "Ambasady natury".

marzec - maj 2024
Obserwacja

Obserwujemy i analizujemy proces asymilacji naszych pierwszych prototypów z miejską flora i fauną.

maj 2024
Ambasada 2.0

W wybranych miejscach ustawiamy kolejne 2 prototypy które stanowić będą podstawę naszej docelowej "Ambasad natury". 

Kim jesteśmy

W skład naszego zespołu wchodzą wykładowcy oraz studenci: architektury, językoznawstwa, socjologii oraz sztuki. Incydentalnie współpracujemy też z gronem specjalistów m.in. z dziedziny botaniki oraz historii lokalnej architektury i kultury.